Попередня версія сайту більше не оновлюється.
Перейти на нову версію: mvs.gov.ua
+

Євроатлантична інтеграція

22 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила законопроект  № 9037 про внесення змін до Конституції в частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Основоположними документами, що визначають зміст, характер і створюють договірно-правову основу відносин «особливого партнерства» України з НАТО та якими регулюється співробітництво України з Альянсом є Рамковий документ Програми НАТО «Партнерство заради миру» від 10 січня 1994 року, Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року та Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від  01 липня 2010 року.

МВС, як невід'ємна частина сектору безпеки і оборони України, входить до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України та активно залучається до співробітництва зі Стороною НАТО в рамках загальнодержавного курсу на набуття членства в цій організації.

Ураховуючи євроатлантичний курс зовнішньої політики нашої держави та активізацію підтримки з боку країн-членів НАТО, співпраця з НАТО є одним із пріоритетних напрямків розвитку.

МВС та органи системи МВС беруть участь в багатьох ініціативах та програмах в рамках співробітництва з НАТО, а саме в:

 • Процесі планування та оцінки сил (ППОС); 
 • Спільних з НАТО навчаннях; 
 • Індивідуальній програмі партнерства (ІПП); 
 • Програмі удосконалення військової освіти (DEEP); 
 • Програмі професійного розвитку цивільного персоналу (PDP); 
 • Роботі з трастовими фондами; 
 • Ініціативі НАТО з розбудови доброчесності (Ініціатива ВІ); 
 • Програмі НАТО «Наука заради миру та безпеки»; 
 • Співробітництві у галузі реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру;
 • Платформі Україна-НАТО з питань вивчення досвіду протидії гібридній війні

У рамках співробітництва значна увага приділяється реалізації широкого спектру напрямків, серед них, зокрема: створення ефективної системи планування та бюджетування, зниження корупційних ризиків, створення національної системи стійкості, стратегічні комунікації, протидія гібридним загрозам, кібербезпека, медична та психологічна реабілітація, захист прав людей, гендерна політика, зв'язок та інформаційні системи, досягнення оперативної взаємосумісності, гуманітарне розмінування, професійна підготовка та освіта, впровадження стандартів НАТО.

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ПІД ЕГІДОЮ КОМІСІЇ УКРАЇНА-НАТО

МВС щорічно формує та реалізує Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (далі – РНП), які затверджуються Указом Президента України.

РНП – це стратегічний національний документ, що за формою та змістом наближений до Плану дій щодо членства в НАТО, основний акцент у розроблені якого зроблений на досягненні відповідності критеріям членства в НАТО.

Формування завдань та заходів виконання середньострокових цілей базується на взятих на найвищому рівні зобов’язаннях та відбуваються з урахуванням ресурсів, які плануються витратити на виконання таких зобов’язань.

РНП включає 5 основних розділів:

 • Політичні та економічні питання;
 • Оборонні та військові питання ;
 • Ресурсні питання;
 • Питання безпеки;
 • Правові питання.

Відповідно до проєкту РНП на 2020 рік, метою подальшого розвитку Міністерства внутрішніх справ України є створення єдиної стійкої, керованої і функціональної системи внутрішніх справ як частини національної безпеки, здатної протидіяти сучасним викликам та загрозам шляхом вдосконалення системи формування та реалізації політики у сфері відповідальності Міністерства внутрішніх справ України, фахової підготовки персоналу, формування ефективної системи управління інформацією та ресурсами.

Для виконання зазначеної мети визначено наступні цілі:

 1. Скоординована політика органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечує безпечне середовище та ефективне надання послуг громадянам;
 2. Висококваліфіковані та мотивовані фахівці органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечують безпеку населення України;
 3. Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ України введена в експлуатацію, що дозволяє суспільству безперервно та оперативно отримувати публічні послуги;
 4. В Україні функціонує єдина авіаційна система безпеки та цивільного захисту;
 5. Населення отримує ефективну екстрену допомогу за єдиним телефонним номером 112.

ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКИ СИЛ (ППОС)

Процес планування оцінки сил є важливим процесом в рамках Програми «Партнерство заради миру» для тих країн-партнерів які бажають брати в ньому участь, тобто на добровільній основі.

Мета ППОС - надання державам-партнерам можливості підготовки сил, здатних діяти спільно з державами – членами НАТО, а також створення механізму для обміну інформацією з питань оборонного та бюджетного планування.

Для вирішення питань досягнення взаємосумісності на кожному етапі ППОС розробляються спеціальні Цілі партнерства (ЦП), які пропонуються партнерам як напрями в роботі. Хід досягнення цих цілей постійно переглядається. 05 червня 2018 року було схвалено Північноатлантичною Радою новий пакет Цілей партнерства для України.

Оновлений пакет Цілей партнерства для МВС включає 3 цілі, а саме:

 • (ЦП I 0013) гендерна політика;
 • (ЦП  І 0304) планування та бюджетування; 
 • (ЦП І 7302) кіберзахист.

РОБОТА В РАМКАХ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КООРДИНАЦІЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

В  рамках роботи Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України,представники Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у наступних міжвідомчих робочих групах:

 • Міжвідомча робоча група з розроблення річних національних програм під егідою комісії Україна — НАТО;
 • Міжвідомча робоча група з впровадження державної політики забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки та оборони України;
 • Міжвідомча робоча група з питань протидії гібридним загрозам;
 • Міжвідомча робоча група з питань соціальної адаптації військовослужбовців;
 • Міжвідомча робоча група з координації заходів у рамках меню партнерства;
 • Міжвідомча робоча група з професійного розвитку державних службовців;
 • Міжвідомча робоча групи з питань впровадження національної системи стійкості.

СПІЛЬНА РОБОЧА ГРУПА УКРАЇНА-НАТО З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОЇ РЕФОРМИ

СРГ ВР є провідною структурою, що спрямована на підтримання співпраці України і НАТО у реформуванні сектора оборони й безпеки.

Основними завданнями спільної діяльності можна згрупувати в чотири ключові напрямки, які охоплюють весь спектр нашої відповідної взаємодії з Альянсом, а саме:

 • підтримання воєнно-політичного діалогу;
 • сприяння реформуванню й розвитку сектору безпеки і оборони України;
 • забезпечення внеску в міжнародну безпеку та підтримання миру;
 • оборонно-технічне співробітництво.  

Завдяки СРГ ВР Україна має можливість скористатися досвідом та експертними знаннями країн НАТО у оборонному плануванні, розробці стратегій та концепцій національної безпеки. 

Відповідно до Указу Президента України до складу СРГ ВР входить заступник Міністра внутрішніх справ України.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-НАТО

У 2018 році в Міністерстві внутрішніх справ України було активізовано співробітництво в рамках участі в Індивідуальній програмі партнерства Україна-НАТО (далі – ІПП).

Відповідно ІПП щороку Кабінетом Міністрів України затверджується перелік заходів, в яких заплановано прийняття участі зацікавлених структур сектору безпеки і оборони, в тому числі Міністерство внутрішніх справ України, за напрямками, які становлять інтерес в пріоритетних сферах розвитку, з метою підвищення кваліфікації, обізнаності, професіоналізму персоналу для подальшого застосування набутого ними досвіду в службово-бойовій діяльності.

Виконання ІПП здійснюється шляхом участі представників МВС та органів системи МВС в заходах міжнародного співробітництва (семінарах, конференціях, навчальних курсах тощо) в рамках зазначеної програми.

Довідково. Індивідуальна програма партнерства з НАТО - вид партнерства між постійними членами альянсу НАТО та третіми країнами, що в нього не входять, який передбачає союзницькі взаємини та стратегічне військове партнерство. Індивідуальна програма партнерства (ІПП) між Україною та НАТО складається із заходів міжнародного співробітництва, запропонованих державами-членами та країнами-партнерами  Північноатлантичного Альянсу в форматі Робочого плану євроатлантичного партнерства (РП ЄАП). 

Проект РП ЄАП містить широкий перелік навчальних курсів, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей, засідань комітетів НАТО. Всі заходи зазначеного проекту розподілені за окремими галузями співробітництва у відповідності до основних напрямів взаємодії НАТО та країн-партнерів.